Fjellsvarden

Legg til huskeliste
Annonse

Fjellsvarden er et kort turmål med flott utsikt. Toppen ligger i Fjellsbygda rett opp for kommunesentrum Bruflat i Etnedal. Parkering ved Tjernsætri. Herfra er det ca 1 km ut til toppunktet. Følg merka veg/sti. Turen tar ca 20 min hver veg. Fra toppen er det særlig god utsikt over Tonsåsen og Midt- og Sør-Etnedal. Utenom merka sti er det alterna...

Adkomst med egen bil

Følg fylkesveg 2446 (Fjellslinna) fra Bruflat og ca 3 km oppover til avkjøring mot Fjellsbygda (Nordfjellsvegen). Følg denne ca 3,5 km oppover til Tjernsætri. Vegen går gjennom gårdstunet på Nordre Fjell – her er det betalingsbom.

Adkomst med kollektivtransport

Annonse