16. Hestadalen - Breidsete

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 8,3 km
  • 4 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 394 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt

( Information in English? Look below the Norwegian information )

Skildring av tur

I lett fjellterreng går du forbi Hestadalen og svingar mot vest og over Svartavassleite. Du kjem til eit retningsskilt ved Svartavasstjørna og går ned mot Svartavatnet. I god sti går du langs nordsida av Svartavatnet fram til stølen Osadal. Her er det skilta vidare over ei bru, og resten av turen går langs sørsida av vassdraget: Ned til Gamle Osadal, langs Osadalsvatnet og vidare ned og langs Langavatnet. For å koma ned til Grytingsvatnet må du over ei høgd som vert kalla Klippe, og her er det eit skilt som viser opp til Klippe. Ned til Grytingsvatnet er det bratt, og du går langs Grytingsvatnet til eit stikryss. Her er det skilta Flatabøgryting og Breidsete. (Flatabøgryting er stølen du ser på andre sida av vatnet). Frå stikrysset går du vidare mot Breidsete, først bratt ned til Jondalstjørnane og langs desse og vidare bratt ned fossane. Siste delen av turen går langs elva i noko myrlendt terreng før du kjem til stølen Breidsete, der det er informasjonstavle for turane i området. Turen går langs mange vatn der det er fint å fiska.

Sesong

Juni – oktober. Dette kan òg vera ein flott tur på ski. Frå påske er det brøytt opp til Hestadalen. Tidlegare på vinteren er det brøytt til skihuset på Storemyr, 4 km kortare. Då vert turen lengre, men det er fint å gå langs vegen opp til Hestadalen.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar.
- Mobildekning er ikkje god på denne turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Fiskekort for dette vassdraget er å få kjøpt i Coop-butikken

English version:

Starting point/parking

Take the road from Jondal towards Folgefonna. After 8.0 km turn right just before the bridge. (Close to the road junction is an information board showing details of several tours.) This is a toll road for those continuing by car. The pay point is about 100 m in from the main road.

Hestadalen is about 6 kmfurther up the road. Look for the big parking spot on the right side of the road, where you will also find the hiking sign marking the tour to Breidsete. Parking at own risk.

Description of the hike

On an easy mountain path, you pass the valley, Hestadalen and turn westward over Svartevassleite. Look for the hiking sign at the small lake, Svartevasstjørna. A good track skirts around the north side of the large lake, Svartevatnet and brings you to the mountain cabins at Osadal. Following the track, you will find the hiking sign here. After crossing the bridge, the rest of the hike continues on the south side of the watercourse, towards Gamle Osadal, around Osadalsvatnet and along Langevatnet. To get to the next lake, you leave Langevatnet at the hiking sign for Klippe. The path goes up to Klippe and then sharply down to Grytingsvatnet and then along the lake until you meet a path junction and a hiking sign showing routes to Flatabøgryting and Breidsete. (You can change over to a tour to Flatabøgryting. The mountain cabins at Flatabøgryting can be seen on the opposite side of the lake.) Follow the sign marking the route to Breidsete. The path goes steeply down to the small lakes, Jondalstjørnane, after which it takes you (steep again) down beside the waterfall. The last part of the hike follows the river and is a bit marshy in places until it arrives at the mountain cabins at Breidsete, where you can find an information board giving details of the hikes in the area. There are enjoyable fishing possibilities in the many lakes you pass on this hike.

Season

June – October. This is, in part, a great ski hike. In the beginning of winter, the road is open as far as to the ski arena club house at Storemyr (2 km up from the main road). The snow-covered road further up the mountains is good to ski on. From Easter the road is opened to Hestadalen.

Hiking advice

Bring food, drinking water and windproof clothing.

We advise you to use hiking boots.

We recommend that you bring a map of the area and a compass, or a GPS.

Cell phone signals are NOT GOOD during this hike.

Dogs must be always kept (by law) on a leash between April 1 and August 20.

Open fire is prohibited in the hills and woods between April 15 and September 15.

You are free to walk anywhere in the hills and mountains. Take care of the nature and show special consideration to all wildlife. Please do not litter.

Fishing licence for these lakes can be bought at the Coop shop.

Adkomst med egen bil

Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 8,0 km tar du til høgre mot Folgefonna. Etter ca 100 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil. Det er automat som tar kort eller kontantar. Like før du kjem til denne automaten er det på høgre sida av vegen ei infotavle for turane i området. Etter ca 6 km har du Hestadalen og ein stor parkeringsplass på høgre sida. Her er det skilta Breidsete. Parkering på eige ansvar.

Adkomst med kollektivtransport

I sommarsesongen går det buss frå Jondal til sommarskisenteret på Folgefonna
Annonse