Hvamsåsen rundt - fra Neskollen, 10,5 km.

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 10,5 km
  • 2 t
  • Rundtur
  • 243 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Fra Neskollen går denne turen på ca.10,5 km innover Hvamsåsen forbi Tolvstein. Terrenget er lett og bare smått kupert fram til Skurdalsposten, 1 km fra Tolvstein, der man dreier av fra stien til Hvamsetra og setter retningen vestover mot nordenden av Hvamsetertjernet. Der går man på klopper over til Ullensaker og fortsetter sørover langs åskammen et stykke fra tjernet. Omtrent halvveis langs vannet er det en koselig bålplass.

Når man kommer til Trondshaugen litt sør for Hvamsetertjernet fortsetter man videre i samme retning. Etter rundt 300, går stien bratt opp mot Holtfjell og Røverskansen. Her er det en del motbakker i begynnelsen, men vel opp går det lett til Røverskansen. Dette er en gammel bygdeborg som trolig ble bygget i siste del av av eldre jernalder, Kr.f. - 550 e.Kr. Det er ikke gjort funn eller utgravinger på Røverskansen, men stedet er spennende og kan lett sette fantasien i sving.

Forbi Røverskansen går stien et par hundre meter før man dreier i retning Putten og Puttlykkja. Det går bratt ned til Putten og etter kloppa i sørenden av vannet tar man av mot Puttlykkja. Putten var vannkilde for husene i Flakstadkroken fram til langt ut på 1900-tallet.

Ved Puttlykkja kan man se rester etter en tidligere husmannsplass. Denne lå under gården Flakstad og her bodde det folk på midten av 1800-tallet og noen år framover.

Stien går i lett kupert terreng til Hvamsetra og derfra videre nordover tilbake til Neskollen. Hvamsetra har fin badeplass med flytebrygge, og det er kjørt på sand på bunnen nærmest land.

Adkomst med egen bil

Fra Neskollen hvor man kan parkere ved senterområdet nederst på byggefeltet.

Adkomst med kollektivtransport

Buss stopper ved Rød, E16, eller rett utenfor butikkområdet nederst på Neskollen.
Annonse