Labbeløype Gamlegrendåsen Nord- Stertebakkeganga

Legg til huskeliste
Annonse

Litt oppe i Stertebakke finnes Labbeløype-skiltet, som viser vei oppover. Her starter Stertebakkeganga, som er den lengste av byens bevarte fegater, med staselige steingjerder langs begge kantene. Vi krysser Henckelsmyra på gangbro, og rett etter det tar vi av mot venstre.

På en lysning i skogen ligger Halling-låven, og innbyr til en pust ...

Annonse