Grønne sykkelruter: Trondheimsveien (Rv4) – Rommensletta – Grorud jernbanestasjon

Legg til huskeliste
Annonse

En spennende grønn rute som ligger litt bortgjemt og viser en trygg og attraktiv sykkelrute i drabantbyen og mellom de tungt trafikkerte E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien.
Ruta går i hovedsak på bilfrie asfalterte gang og sykkelveier fra Skillebekk ved Trondheimsveien ned til bunnen av Groruddalen. Omgivelsene domineres av store gressl...

Adkomst med egen bil

Start: Rv4 ved Ragnhild Schibbyes vei. Slutt: Grorud stasjon, krysset Maria Dehlis vei/Grorudveien.
Annonse