Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 13,9 km
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 1107 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

NB! FV450 er delvis stengd pga vegarbeid sommaren 2024, i Eidsborgberget(I svingane ned til Dalen) - parkeringa til Lårdalstigen kjem er ikkej stengt.

Informasjon om rassikringsarbeid/vegarbeid i EidsborgkleivaneInformasjon om opningstider av vegen: Vegarbeid startar 6. mai og varar fram til november
• Ope i helgar frå torsdag kl 20:00 til mondag kl 08:30
• Ope vekedagar frå kl 20:00 til 08:30
• Ope vekedagar frå 14:30 til 16:00
• Maks lengde på kjøretøy er 13,5 meter
• Open veg i veke 28, 29, 30, 31 (fredag 5/7 kl 14:30 til mon 5/8 kl 08:30)
• Open veg frå tor 16. mai kl 14:30 til tys 21.mai kl 08:30

Det vil bli sett i gang rassikringsarbeid og rehabilitering av murar på ulike stader langs vegen. Storleiken på murane varierer, og det er planlagt å bruke stag, sprøytebetong og armeringsnett for sikring. Fjellskjeringar vil bli reinska for lausmassar og sikra med boltar og ulike typar nett. Å ta i vare det ytre miljø er viktig i dette prosjektet, inkludert håndtering av freda artar. Det kan bli endringar undervegs, og slike vil bli varsla spesielt. Me håpar at trafikantane viser omsyn og har forståing for dei ulempene dette medfører. Det er med tanke på deira tryggleik dette blir gjennomført. Sjekk Statens vegvesen for meir informasjon.

Me har laga ei alternativ gårute som er tilgjengelig frå Rui eller midten av Eidsborgberget dersom dykk vil starte turen frå Dalen. Kart over denne stien finn dykk under turens bilder.

Lårdalstigen er ein fantastisk tur med spektakulære utsiktspunkt framme på fjellkanten langs Telemarkskanalen.

Den innerste delen av Telemarkskanalen er omkransa av bratte og ville fjell. Langs fjellbrynet frå Dalen til Lårdal, har ein gjeng eldsjeler i Lårdal rydda ein turveg som byr på mange spektakulære og spennande opplevingar. Mykje av turen går framme på fjellkanten opp til 800 meter over Telemarkskanalen. Langs denne ruta er det også ein flott flora og geologien er helt spesiell. Her kan du helse på segnfigurane "Risen og Gygri", som stend i stein frampå kanten av fjellet, eller betrakte Bandaksfjorden djupt under deg gjennom det storslegne Møyskrivet. Gløstøylnuten er høgste toppen på turen med sine 848 moh. Utsynet over fjorden og fjelli ikring er både vidt, vilt og vakkert. Kanskje får du også auge på fiskeørna?

Kor startar turen?

Dei fleste vel å starte på toppen av Eidsborgberget, ovanfor Dalen, og gå mot Lårdal, men det er også sjølvsagt mogleg å starte i Lårdal å gå motsett veg.

Skal me komme med ei anbefaling, er det ei finare turoppleving å starte på Dalen og gå til Lårdal. Planlegg turen og start tidleg om morgonen (kl. 08-09), så rekk du ettermiddagsbåten fint! Du må rekne ein 7-8 timar på turen (minumum 6 timar). Parker bilen din på bryggjeområdet på Dalen (langtidsparkering på motsett side av bobilparkeringa), her kan du stå gratis. Ring Tokke Taxi på tlf. 909 71 909 som køyrer deg opp til startpunktet i Eidsborgberget (4 km) til ein fastpris på kr. 250.

Den totale lengda å gå heile Lårdalstigen er 14 km. Ein lang dagstur, eller du kan ta med teltet eller hengekøya og gjere det til en 2 dagars tur. Det er også en lita hytte undervegs, Heddebu, som er open for turgåarar og med plass til 2 personar (drop-in). Skriv deg gjerne inn i gjesteboka her!

Lårdalstigen er blitt utruleg populær, det syns me er veldig stas! Båtane opplever stor pågang, og difor kan det vere greit å vite at ein kan ta morgonbåten ut frå Dalen til Lårdal og starte turen i Lårdal. Me vil at flest mogleg skal få oppleve turen og transportere dykk dit de skal!

Båtreisa på ein av dei gamle rutebåtane er ein vesentleg del av turopplevinga! Om det er tur eller retur, nyt turen frå dekk på M/S Victoria eller M/S Henrik Ibsen på Telemarkskanalen. Hugs å å bestille båtbilletten på førehand på booktelemark.no

Om båtane skulle vere fullbooka, eller det er utanom båtsesong, køyrer Tokke Taxi deg mellom Lårdal og Dalen til ein fastpris på kr. 700,- for bilen. Alternativt kan du sette ein bil i kvar ende om du har moglegheit til det. Kontakt oss gjerne for råd og tips.

Uansett kva for retning du vel, Lårdalstigen er ein krevande, men fantastisk tur! Langs turstien er det sett opp nye, flotte informasjonstavler som krydrar turopplevinga!

Ha med godt med drikke, god niste og tursnacks, og ha på gode tursko.

Den vakre bygda Lårdal ved Bandak byr på idylliske plassar og eit koseleg bryggjeområde med ferjeleie for båtane på Telemarkskanalen. Her er det servering og overnatting; Lårdal Marina og Bandak Camping. Ver mersam på at opningstider for servering - og overnattingstilbod kan variere vår- og haustsesong, sjekk gjerne med oss før du legg i veg slik at du er førebudd på kva som gjeld når du har planlagt turen.

Rundtur:

Om du ikkje har høve til å gå heile turen, kan du parkerere i Støylsdalen og gå ei rundløype på 6 km om Gløstøylnuten og tilbake til start i Støylsdalen. Kontakt turistkontoret for meir informasjon.

Turfakta:

Lengde: 14 km éin veg

Tidsbruk: 6–8 timar ein veg

Gradering: Krevjande/ekspert

Høgaste punkt: Gløstøylnuten 848 moh.

Tilgjengeleg: mai–oktober (avhengig av værforhold, sjekk med turistkontoret før du legg i veg!)

Turkart: Tokke 1 : 50 000 og Miniguide Lårdalstigen norsk/engelsk

Ha på vanntette tursko med gode solar, eller fjellsko, og ha med rikeleg med vatn (minst 2–3 liter på varme dagar).

Kanalbåtane har fast anløp inn til Lårdal om ettermiddagen i høgsesong mai-august. Henrik Ibsen går frå Lårdal måndag, onsdag, fredag og sundag kl. 17.20 og Victoria går tysdag, torsdag og laurdag kl. 17.55.

Om du vel å ta morgonbåten ut frå Dalen til Lårdal, går Henrik Ibsen måndag, tysdag, torsdag og laurdag kl. 08.35 og Victoria onsdag, fredag og sundag kl. 08.00. Book båten på førehand

I lågsesong september - oktober er det kun M/S Henrik Ibsen som går i rute, sjekk rutetidene før du legg i veg, og book båten på førehand!

Rutetider Telemarkskanalen

Booking Telemarkskanalen

Nyttige telefonnummer:

Booking Telemarkskanalen: +47 409 20 000

Visit Dalen: +47 35 07 56 56 Kontakt oss og kom gjerne innom oss før du legg ut på tur! Her får du turbrosjyre og god turinfo. info@visitdalen.com

Tokke Taxi: +47 909 71 909

Adkomst med egen bil

Om du kjem langs E-134, tek du av i Høydalsmo på Fv 450 mot Dalen. Om lag 1 km etter at du har passert Eidsborg, er det avkøyring på venstre hand (skilta ”Lårdalstigen”). Frå Dalen følgjer du Fv 450mot Høydalsmo. På toppen av Eidsborgberget, etter ca. 4 km, rett etter det blå Eidsborg stadsnavnskiltet, er det avkøyring på høgre hand (skilta Lårdalstigen). Parkering ved enden av grusveg (per dags dato er parkeringa her stengt) (ikkje framom tunnelinngangen). Me vil anbefale at de parkerar på bryggjeområdet på Dalen, langtidsparkering på motsett side av bobilparkeringa (gratis), og tek taxi opp til startpunkt (fastpris for bilen kr. 200). Då har ein bilen lett tilgjengeleg når ein kjem i land med båten, og det er også avgrensa med plass på p-plass ved startpunkt i Eidsborgberget, i tillegg til at det er ein litt skummel inn og utkøyring. 

Kjem du frå Åmot på fv 38, køyrer du gjennom Dalen mot brygga. 

Om du vel å starte i Lårdal, kan du følgje skiltinga mot Lårdal frå Fv 450 mellom Høydalsmo og Dalen. Halvvegs nede i grenda Lårdal er det parkering på venstre sida ved Eben-Ezer.  

Adkomst med kollektivtransport

Annonse