10 - kilometer´n (på Mjøndalsskauen)

Legg til huskeliste
Annonse

Denne runden følger i store trekk skiløype/lysløype. Lengden er angitt med utgangspunkt MIF-hytta.

(Ved Bekkestua, ca. 1 km. vest for Bremsetjenn, kan man velge andre blåmerka stier, også).

Ved Bekkestua starter også Grytjernsrenna. Grytjernsbekken er på to steder gravd ut og sprengt ut i 1770-åra for å sikre vann til sagene og møllene i Mjøndalen. Disse stedene er Hølafloa i Åsen, samt de siste ca.100 meterne av Grytjernsbekken - kalt Grytjennsrenna - nord for Bekkestua (vest av Bremsetjenn).
Vannet fra Auretjern og Nedbergdammen, som opprinnelig hadde sitt utløp i Bremsa, ble ved at det ble gravd/sprengt ei renne, ledet ned i Grytjerna. Dette skjedde altså en gang på 1700-tallet, og skal etter hva et gammelt skinnbrev forteller, ha kostet et betydelig beløp. Fyrsetting skal ha blitt brukt som arbeidsmetode.

Kart: Turkart Eiker Sør; Mjøndalsskauen - Sirikjerke 1 : 20 000. Kartet har mye god informasjon om området.

Adkomst med egen bil

-Kjør Hagatjernsveien mellom Drammen og Mjøndalen til skilt MIF-hytta, og følg grusveien inn til P ved hytta.
-P ved ferista ved gården Dammyr ved Dammyrtjenn på Sirikjerkeveien, Følg blåmerke/skilta sti østover til Korsgårdsetra og videre mot Bremsåsen/Bremsa. Turen blir da lenger. Gå inn på 10-km´n ved Bekkestua.
-P ved Mjøndalen stasjon, eller Stadion, og følg skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen til Bekkestua. Turen blir da lenger.

Adkomst med kollektivtransport

Tog eller buss til Mjøndalen stasjon, eller Stadion, og følge skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen til Bekkestua.
Annonse