Labbeløype Fauleplass- Langevannstoppen

Legg til huskeliste
Annonse

I Daniel Barths vei åner det sen en tydelig port opp mot Sulusåsen, et av byens mest popilære turområder. Her er det god og velbrukt sti om vinteren.

En tydelig tråkket sti følger fegata opp gjennom det gamle løjjelandskapet som er rikt på steingjerder og andre kulturminner. Litt oppe i lia peker et skitl mot venstre og forteller at det er...

Adkomst med egen bil

Start i Daniel Barthsvei eller ved Raumyr skole (da må du følge løypa langs kantene av husene fra skolegården og opp.)
Annonse