Vettakollen / Berganvarden 456 m.o.h. topptur

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 3,9 km
  • 2 timer
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 435 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - okt

OBS Endret parkering fra mars 2023.

Fra parkeringen langs Bergansløyfa (asfaltveien) følger du den private gårds-/skogsbilveien vestover. De første knappe to kilometerene er fine som oppvarming, en veibom passeres etter knapt 1 km etter nok 1 km kommer du til et veidele, Bergansetra med en romslig gapahuk på venstre side...

Adkomst med egen bil

OBS Endret parkering!

Følg Rv 40 Lågendalsveien nordover fra Larvik. 27 km fra Bommestad (2 km. etter avkjøring til Hvarnes), like før du kommer til Berganmoen Industriområde, tar du veien til venstre, Bergansløyfa, og følg den 1 km. Parkering godt ut på høyre veikant like før kryss privat gårdsvei inn til venstre. Kommer du nordfra Steinsholt, parkering godt ut på høyre veikant i kjøreretningen like før gårdsveien mot høyre. Følg blåmerket gårds-/skogsbilvei vestover.

Vis hensyn for privat vei og gårdtun.

Adkomst med kollektivtransport

Vestfold kollektivtransport (www.vkt.no) Buss Rute 214

Buss: Bussholdeplass Virgenes RV 40 Lågendalsveien (sørfra Larvik). Ta veien til venstre, Bergansløyfa, og følg den 1 km og ta så til venstre i veidele, et eldre treskilt her viser veien. Her starter turen.

Bussholdeplass Berganmoen RV 40 Lågendalsveien (nordfra Steinsholt/Svarstad). Ta veien til høyre, Bergansløyfa og følg den ca 1 km og ta til høyre i veidele, et eldre treskilt her viser veien.

Annonse