Med utsikt fra Høkleberget

Legg til huskeliste
Annonse

En tur fra land til land som belønnes med fantastisk utsikt. Tursti i og ovenfor Hornskleiva som starter i Land og går over til Hadeland. Turen går via Utsikten videre til Høkleberget. Turen kan kombineres med retur mot Hornsberget og Gamlekløyva- den første såkalte ridevegen Kongevegen fra tidlig 1700-tallet

Løypa følger sti mot Høkleberg...

Adkomst med egen bil

Kjør rv. 34 mot Grime. Ta av mot Hornslien ved vegbommen i Enger og kjør ca. 4 km på Hornslivegen til snuplass/parkering. Det er begrenset parkeringsplass. Turstien er merket herfra, tilbake nordover fra parkering.

Adkomst med kollektivtransport

Busstopp ved RV 34 kryss mot Hornslien. Turen forlenges da med ca 4 km i hver retning sammenlignet med start ved parkeringen ved snuplass i Hornslivegen
Annonse