Lyngsdalen /Vuošvággi – Dalbotn

Legg til huskeliste
Annonse

Lyngsdalen/Vuošvággi er inngangsporten til de høyeste fjellpartiene i Lyngsalpene, og det høyeste fjellet i Troms, Jiehkkevárri - 1834 moh. Naturen i dalen er mektig og i Dalbotn kan du blant annet se tre isbreer samtidig.

Fra Furustua følger du hovedveien nordover mot Lyngsdalselva/Vuošváhjohka, ta av på venstre side og følg den merka skogsveien langs fotballbanen. (ca 1,5 km til Lyngsdalselva). Gå så over brua og ta første stien oppover dalen til Lyngsdalshytta (6 km)

Dalen er lett å vandre i og det er gode stier på begge sider av elva. Lyngsdalselva er ei stri breelv, og vannføringa er særlig kraftig på varme sommerdager og varme, nedbørsrike dager på høsten. Elva fører mye sand fra isbreene og morenene som avleires i fjæra og utover sjøen. Rafting frarås.

Advarsel: Noen av løypene går nær breelver. Ikke kryss disse uten at du har erfaring eller kjentfolk med. Elvene kan være vanskelige og til dels farlige å krysse.

Adkomst med egen bil

Følg hovedveien nordover fra Furustua mot Lyngsdalselva, ta av på venstre side og følg den merka skogsveien langs fotballbanen.
Annonse