Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,5 km
  • 2 t, 30 min
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 372 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Denne turen må planlegges nøye før du går den. Grotten er bare tilgjenglig ved fjære sjø. Følg med på tidevannstabellen. Sørg for å være ute av grotten før det begynner å flø igjen. Ved mye bølger er det ikke forsvarlig å gå inn i grotten. Obs at det kan være svært glatt på svabergene så gå forsiktig! Ha sko med godt grep.

For english, see below.

Parkering ved Telavåg idrettsplass. Gå opp igjen i hovedveien og kryss veien. Følg hovedvei litt tilbake før du går ned til høyre, Selstøsjøen (Står tavle med turbeskrivelse her) Følg asfaltveien og ta inn på Håvarden som er på venstre side av veien. Herfra følger du veien til stistart på venstre side. Du går først på grusvei som du følger et stykke nedover. Du vil se et gammelt kvernhus på venstre side. Her går stien skrått oppover til venstre et lite stykke og deretter til høyre. Stien er merket med blå merker frem til stiskille i Grunnavågen. Herfra følger du røde merker videre retning havet i vest. Det er noen bratte parti på denne turen. Når du kommer til skiltet som viser "Bekhilderen" tar du av stien mot vest (høyre) for å komme til grotten. 

Sotra Øygarden Turlag har laga Kystpasset som er eit turhefte med turar frå nord til sør i Øygarden. Her finn du mange flotte turopplevingar og løyper for store og små, med ulik vanskegrad. Det er ein fantastisk moglegheit til å bli kjend med nye områder i kommunen. Les meir om Kystpasset under Lenker.

Viktig å vite når du går på tur:

Allemannsretten gir oss mange muligheter, men innebærer også plikt til å ta vare på naturen. Når du ferdes i naturen plikter du å ikke etterlate mer enn ditt eget fotavtrykk. Sporløs ferdsel innebærer å rydde opp, ta med søppel og å opptre varsomt og hensynsfullt når du ferdes i naturen.

English:

This walk must be planned carefully in advance. The cave is accessible only at low tide. Check the tide timetable. Ensure that you are out of the cave before the tide starts to rise again. If there are a lot of waves it is not wise to enter the cave.

Please note that it can be very slippery on the smooth rock slopes, so proceed with caution! Ensure that you have shoes with a good grip.

Parking at Telavåg sports field. Walk back up the main road and cross the road. Follow the main road back slightly before going down to the right, Selstøsjøen (information board describing the walk here). Follow the asphalt road and turn into Håvarden, which is on the left-hand side of the road. From here, follow the road to the start of the path on the left-hand side. The first part of the hike is on a gravel road, which you follow downhill for a while. You will see an old mill house on the left-hand side. Here, the path runs obliquely uphill to the left for a short while and then turns to the right. The path is indicated using blue markings until the path divides in Grunnavågen. From here, continue by following the red markings in the direction of the sea in the west. There are some steep sections on this walk. On arriving at the sign pointing to ‘Bekhilderen’, take the path heading westwards (on the right) to reach the cave.

Important things to know when hiking:

The Norwegian right to roam (Allemannsretten) gives us many opportunities, but also imposes a duty on us to look after the natural world. When out in nature, you undertake to leave nothing behind other than your own footprints. Leaving no trace is about cleaning up after yourself, taking all rubbish with you and behaving with care and consideration when you are among nature.

Getting there by car

From the Straume Terminal, follow county road (FV) 555 in a south-westerly direction. After the Kolltveit tunnel, take the second exit at the roundabout, towards Klokkarvik. After passing the sign to Kallestad, you need to continue straight on FV 560 until arriving at a further roundabout. Follow the signs to Telavåg. At Telavåg, follow the signs for ‘Nordsjøfartmuseet’ (the North Sea Traffic Museum). Park at the sports field on the right-hand side of the road immediately before Nordsjøfartmuseet, which is located further along on the left-hand side of the road.

Getting there by public transport

Check the journey planner on Skyss for bus times to Televåg.

Adkomst med egen bil

Fra Straume terminal følger du Fv 555 retning sør-vest. Etter Kolltveittunellen tar du andre avkjørsel i rundkjøringen retning Klokkarvik. Etter du passerer skilt mot Kallestad skal du fortsette rett frem på Fv 560 til du kommer til ny rundkjøring. Følg skilting mot Telavåg. I Telavåg følger du skilting mot Nordsjøfartmuseet. Parkering ved idrettsplassen på høyre side av veien rett før Nordsjøfartmuseet som ligger lenger fremme på venstre side av veien.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk skyss sin ruteplanlegger for busstider mot Televåg

Annonse