Forside > Utforsker > Område > Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve

Utforsk Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve!

Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellplatåer som strekker seg over i alpine topper og fjellrekker møter deg i Lomsdal-Visten/Njaarke. 

Den unike vassdragsnaturen med en rekke mektige vannfall gir både storslåtte opplevelser og skaper utfordringer med elver som må krysses. Lomsdal-Visten/Njaarke er stedet for de lange turene i variert og krevende, men vakker natur. 

Området er lite tilrettelagt for friluftsliv og for flerdagersturer er telt og gode orienteringskunnskaper nødvendig. I Lomsdal-Visten finner du ikke rødmerka stier, men enkelte steder vil du finne gammel steinvarding som viser ferdselsrutene fra da nasjonalparken var bindeledd mellom øst og vest.

I fjordene og dalene finner du veiløse, fraflytta gårder og spor etter tidligere bosetting. Og i nasjonalparken kan vi følge den samiske kulturen fra veidekulturen fram til dagens moderne tamreindrift.

Opplevelser

Kommer du fra vest kan du ta hurtigbåten inn Vistenfjorden, «Norges reneste fjord», til gårder der «ingen skulle tru at nokon kunne bu». Opplev tidevannsstrømmen og store jettegryter, eller prøv fiskelykken i Krongelvatnet. Kommer du fra øst er en tur til den gamle Fjellgården i Skjørlægda en fin dagstur for små og store.

Regnskog

Viste du at vi har regnskog i Norge? I Lomsdal-Visten/Njaarke kan du oppleve ekte, boreal regnskog. Fuktig, særpreget kystskog der det først og fremst vokser gran, med mye lav. I nasjonalparken er det store områder med gammelskog – selve eventyrskogen, der fugler og dyr trives! Selv om myr kan være besværlig for folk på tur så er rikmyrene et av stedene du kan finne mange kalkrevende arter som orkideene brudespore, engmarihand og lappmarihånd og den langt mer beskjedne fjellfrøstjerna med sine vakre små gul-fiolette klokker.

Samisk kulturhistorie

I dag vil de fleste oppfatte Lomsdal-Visten/Njaarke som villmark selv om hele området er et eldgammelt samisk kulturlandskap. I Searvoesvuemie – Sørvassdalen – lå en gang heimen til Gippe og Gunnar Njarka og barna deres – reindriftsamer som satte opp huskøta si her i 1917. Plassen er nå fredet og restaurert, og her kan slitne fjellvandrere raste og få ly for natta.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for