Forside > Utforsker > Område > Nedre Telemark

Utforsk Nedre Telemark!

Start i sørvest følger kommunegrense mellom Kragerø og Risør videre mellom Gjerstad og Drangedal(Fylkesgrense hele veien). Ved Grasdalknuten går den vest om toppen til Korstjern. herifra følger den veien i dalen nordover hele veien til Breidli. Herifra følger den naturlig dalsenkning hele nord til Hv. 38 ved Bustrak. Følger hv. 38 frem til krysset mellom Tørdalsveien og Østredalen. heretter stik Øst, sør om Luberg(624), nord om Tyrivatn treffende kommunegrenseknuten Nome/Midt-Telemark og Skien. Følgende kommunegrense frem til vei 3282 nordover til vei 3340 videre over i vei 360 frem til Hjuksevelta hvor den følger Ådalen mot nordøst frem til Gammelfylkesgrense mellom Vestfold og Telemark. Herfra følger den gammel fylkesgrense retur sør til sjøen og følger Kragerøkommune grense mot sør. 

Tilpass søket for