Forside > Utforsker > Område > Femundsmarka nasjonalpark

Utforsk Femundsmarka nasjonalpark!

Femundsmarka forbindes med villmarksopplevelser og har utallige vann og vassdrag. Det finnes mange muligheter til å slå leir, og det er mulig å få nærkontakt med naturen og de skiftende stemningene uten å bli forstyrret av andre. 

Det gjør Femundsmarka til et ettertraktet sted for kanopadlere og sportsfiskere, og her er det et stort mangfold av ferskvannsfisk. Her finner du gammel kraggfuruskog og karrig blokkmark, men også frodigere områder innimellom. 

Området har merkede stier og DNT-hytter. Det finnes også mange åpne buer som vitner om tidligere tiders tømmerdrift og fløting i området. De har enkel standard og kan benyttes av besøkende.   

Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift og det drives fortsatt aktiv reindrift. Du finner også den sørligste samiske bosettingen i Norge i nasjonalparken.   

Opplevelser 

Femundsmarka kan oppleves hele året, men juli og august er de mest populære månedene. Mange starter reisen med den tradisjonsrike båten MS Fæmund II som frakter folk og utstyr mellom Synnervika i nord og Elgå i sør. Båten har flere stopp underveis der passasjerer enkelt kommer inn i ulike deler av nasjonalparken. Her er det muligheter for kortere turer, men mange velger å oppholde seg lenge i området for å la stemningen i naturen få sette sine egne spor. 

Plante- og dyreliv 

Femundsmarka har en karakteristisk åpen og karrig vegetasjon, som preges av gamle furukragger og lavmark. Her er det mange arter som ikke finnes i den vanlige tømmerskogen, arter som er avhengige av svært gamle eller ulike stadier av døde trær. Reinsdyr er et vanlig syn. Dette er tamrein, men de lever fritt og må finne sin egen mat året rundt. Alle de fire store rovdyrene er innom området. Langs vassdragene finner vi høyfjellsender, samt storlom, smålom og fiskeørn – som er en karakterart i området. Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelser i hekketida. 

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for