Forside > Utforsker > Område > Bodømarka

Utforsk Bodømarka!

Det er vanlig å si at Bodømarka strekker seg fra bykjernen ytterst på halvøya hoveddelen av kommunen ligger på, og østover til Mjønesfjellet. I nord er det gjerne høydedragene fra Svensdalsfjellet til Steigtinden som setter grensen. I sør går marka nesten ned til Saltfjorden.

Bodø kommune er på 920 km2 og marka utgjør ca 150 av disse. 8 km2 av marka er dyrket mark og vel halvparten av den er skogkledt. Tregrensa ligger på mellom 3- 400 meter, og de høyeste punktene er Steigtinden på 793 moh. og Heggmotinden som er fem meter høyere.

Bynære turmuligheter

På en kort ettermiddagstur kan Bodøs innbyggere oppleve både kystnatur, skog og høyfjell. Det er et verdifullt gode. Ellers finnes det milevis med merkede ruter og mange skogsbilveier, som gir mulighetene for både sykkelturer og fotturer.

Vinteren byr også på gode muligheter. Skogen er ikke tettere en at det stort sett er lett å ta seg frem utenfor de merkede løypene og de preparerte sporene. Dermed øker sjansene for å se ville dyr og fugler på turen, det er heller intet dårlig turtips. I tillegg er det gode muligheter for å padle med kano.

Mer informasjon

Tilpass søket for