Forside > Utforsker > Område > Rohkunborri nasjonalpark

Utforsk Rohkunborri nasjonalpark!

Rohkunborri nasjonalpark ligger i et av områdene i Troms med mest villmarkspreg. I vest ligger Sørdalen med det dramatiske juvet som er sprengt ut av smeltevann fra innsjøen Torneträsk under siste istid. 

På begge sider av kløfta rager høyfjell med isbreer over 1500 moh. Nede i dalen finnes det frodig, eldre bjørkeskog og stort mangfold av plante- og fuglearter. Mot øst i nasjonalparken ligger det mektige fjellmassivet Rohkunborri, omkranset av skogkledde daler, alpine våtmarker og innsjøen Geavdnjajávri.

Nordkalottruta går fra Sulitjelma til Kautokeino og passerer gjennom nasjonalparken og DNT-hyttene ved Lappjord i Sørdalen. Ved innfallsportene i Sørdalen og Bones i Salangsdalen finner du parkering og toalett, mens Altevatnet også er et godt utgangspunkt for turer både sommer og vinter.

Opplevelser

I Rohkunborri nasjonalpark kan du vandre, fiske og jakte. Vandre kan du gjøre langs den merka Nordkalottruta fra Sverige i sør eller Øvre Dividal nasjonalpark i nord, gjennom juvet i Sørdalen, eller du kan ta turen utenfor allfarvei i et stort villmarkspreget område. Det er mange gode fiskevann i området. Deriblant innsjøene Geavdnjajávri og Eartebelajávri som er omkranset av moltemyrer. Du kan jakte både lirype og fjellrype i nasjonalparken, i tillegg til elg.

Plante- og dyreliv

Rohkunborri er leveområde for de store rovdyrene jerv, gaupe og bjørn. Kongeørn, fjellvåk, jaktfalk og tårnfalk hekker her. Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til våtmarker både i bjørkeskogen og alpine våtmarker på rik berggrunn. I Sørdalskløfta og Jordbruvassdraget er det naturlige fisketomme vann. Dette gir blant annet gode forekomster av krepsdyr som er viktig for fjellendene; svartand, havelle, sjøorre og bergand.

Reindrift

Rohkunborri er et viktig beiteområde for tamrein. På våren, i mai og juni, flyttes reinflokkene hit for å kalve. Den kalkrike berggrunnen gir gode sommerbeiter og snøen på fjelltoppene lindrer insektplagene. På seinhøsten flyttes den svenske reinen til vinterbeite i Sverige. Det er både norsk og svensk reindrift i nasjonalparken. Vis hensyn og hold avstand til rein i kalvingstida.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for