Snåsa Fjellstyre

60% av Snåsa kommune er statsallmenning.

Fjellstyrets oppgave er å forvalte bruksretter som beite, seter, jakt og fiske i disse områdene, samt å legge til rette for bruken av områdene gjennom utleiehytter og ulike skjøtselstiltak. Fjellstyret har også ansatt fjelloppsyn for å føre tilsyn med bruken av områdene på vegne av staten og fjellstyret.

Annonse