Leksdal IL

Det har vært noe usikkerhet om hvor gammelt idrettslaget egentlig er. Laget slik vi kjenner det idag ble stiftet 15.april 1921. Først som Idrettslaget Bjønn med Nikolai Malmo som formann. I sør-delen av bygda fikk vi idrettslaget Bamse som besto noe i samme tidsperioden. Det er noe usikkerhet om virksomheten i laget omkring 1930, men omkring 1934 tar laget igjen navnetLeksdal IL og blir et lag for hele bygda. Dessverre er protokollene borte fra årene før 1945 og vi har således problemer med å gjengi eksakt hvordan denne overgangen til Leksdal IL foregikk.

Det første idrettslaget i bygda ble stiftet i 1901 med Ole N. Musum som initiativtaker. Dette laget ble tilsluttet Centralforeningen for norsk idrett. I denne perioden var det stort sett ski det dreide seg om, men fram mot første verdenskrig (1914-18) dabbet interessen og laget ble oppløst.

Med bakgrunn i usikkerheten omkring lagets virkelige stiftelse ble det i forkant av 60-års-jubileet i 1981 samlet sentrale personer fra oppstartperioden for å stadfeste den virkelig stiftinga av laget. Sentral i denne gruppen var Nikolai Malmo som altså var med å stifte laget i 1921. Man ble enige om at 15.april 1921 var den mest riktige dato for stiftelse av laget ogman har senere holdt fast ved denne stiftelsesdato.Vi skal imidlertid ikke glemme at det første laget i Leksdal og som også hadde samme navn som dagens lag, ble startet allerede i 1901 og det er derfor også grunn til å markere at det i 2001 er 100 år siden.

1981 - 2001.

Annonse