Tistedalen Friluftslag

Tistedalen Friluftslag har siden 1974 arrangert fotturer for Haldens befolkning både i Ertemarka og ellers i skogene i Halden og i våre nabokommuner Aremark, Sarpsborg og Rakkestad. I 1981 inngikk TFL en samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening. DNT-medlemmer i Halden og Aremark blir automatisk medlemmer av TFL. De har adgang til lagets aktiviteter og anlegg.

Turgruppa Det er en egen turgruppe som har ansvar for turtilbudet i laget. Sesongen starter etter påske og varer til slutten av september med tur til Budalsvika som avslutning. Turene blir «annonsert» på hjemmesiden, www.tfl.no, på facebooksiden turgruppa TFL og på destinasjon Halden og Halden Arbeideblads nettutgave. Alle turene i sesongen ligger også ute på «Våre turer» på nettsiden. I tillegg er det en fast tur for lagets seniorer på en fjellstue/et hotell i fjellet hvert år i september.

Barnas Turlag er et tilbud TFL har for barn opp til tretten år. De har turer og arrangementer tilpasset aldersgruppen. Disse blir gjort kjent på facbooksiden Barnas Turlag Tistedalen.

Hytter Tistedalen Friluftslag har to ubetjente DNT-hytter: Budalsvika i Lundsneset naturreservat tett inntil svenskegrensen i Aremark og Ertekroken ca 500m fra Ertehytta. Ertehytta er lagets hovedhytte. Den er åpen for servering i turseseongen, men har ingen overnattingskapasitet.

Stier og leder TFL vedlikeholder 150 km med skiltede og godt merkede stier. Disse finnes i nærområdet i Ertemarka, men det er også lange leder som Bergstien fra Hallerød ved svenskegrensen til Tistedal, sti fra Ertehytta til Budalsvika og den historiske vandreruta Hallevägen fra Rävlyckan mellom Nössemark og Ed i Sverige til Halden sentrum.

Skianlegg og lysløype På Ertemoen, like ved Tistedal, har TFL et skianlegg med asfalterte rundbaner som er egnet for rulleski om sommeren og skiløping om vinteren. Servicehuset inneholder treningsrom, garderober m/dusj, toaletter, kiosk og rom for speaker/rennfunksjonærer. Anlegget er også utgangspunkt for ei lysløype på 7km.

Annonse