Frognmarkas Venner

Vi jobber for å sikre Frognmarka!
Frognmarkas venner er en tverrpolitisk forening som jobber for å bevare natur og friluftsområder i Frogn. Vi vil jobbe for å sikre mest mulig av Frognmarka både i sør og i nord med en juridisk bindende grense. Tegn medlemskap på www.frognmarka.no

Annonse