Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR)

Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR) ble opprettet i 1999, og het da Friluftsrådet Region Mandal (FREM). Friluftsrådet skiftet i 2011 navn og organisasjonsform. FLiR organiseres etter vertskommunemodellen, der Åseral kommune er vertskommune. Frem til 2020 var medlemskommunene Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal og Åseral. Etter kommunesammenslåingen består FLiR av Lindesnes og Åseral kommune. Geografisk sett strekker vi oss fra hei til hav.

I Åseral, som ligger helt i nord, finner du en flott fjellheim og verneområdet Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane. I Lindesnesregionen er det to vassdrag som snor seg nedover dalen, Mandalselva og Audna - begge er lakseførende elver.

Annonse