Fet kommune

Fet kommune har et rikt friluftsliv og samarbeider tett med frivillige aktører for å gi innbyggerne gode tur-stier. Kommunen, sammen med STYRK, administrere "Postkassetrim i Fet", som er en samling og oversikt over tur-stier i kommunen.
Annonse