Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har en unik beliggenhet som gir gode muligheter for gode naturopplevelser.

Områdene preges av store skogsstrekninger, dalføret, Numedalslågen og sideelvene til denne. Innenfor kommunegrensene ligger det flere flotte fjellområder. I nord grenser kommunen mot de sørligste delene av Blefjell, mens sør i kommunen ligger Skrimfjell med topper på over 800 m.o.h. Vest for Kongsberg by ligger Knutefjellet, med Jonsknuten som er kommunens høyeste punkt med 904 meter over havet. Øst for Numedalslågen ligger et stort skogsområde med mange gode fiskevann.

Annonse