Gjerdrum Turlag

Gjerdrum Turlag er et Turlag under DNT Oslo og Omegn, som ble stiftet i januar 2017.

Turlaget har som mål å skape et aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne trives.

Vi har for tiden to undergrupper; Barnas Turlag og Dugnadsgruppa.

Annonse