Kvinnherad Turlag

Kvinnherad Turlag er eit lokallag under Den Norske Turistforening / Bergen og Hordaland Turlag. Vi samler turforslag for hele Kvinnherad som er aktuelle og oppdaterte her nede. Her får du mye inspirasjon til turer i Kvinnherad!

 Kvinnherad Turlag vart skipa 5. november 1998, og skal arbeida for eit aktivt, naturvenleg og trygt friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar kommunen. Moglegheitene i nærmiljøet er mange, både når det gjeld turar på ski og til fots. I Kvinnherad har vi ein unik natur som og gjev utfordringar for dei som ynskjer å driva bre- og klatreaktivitetar.

Kvinnherad Turlag sitt organisasjonsnr. 993770892.

Annonse