Kvinnherad Turlag

Kvinnherad Turlag er eit lokallag under Den Norske Turistforening / Bergen og Hordaland Turlag.
Kvinnherad Turlag vart skipa 5. november 1998, og skal arbeida for eit aktivt, naturvenleg og trygt friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar kommunen. Moglegheitene i nærmiljøet er mange, både når det gjeld turar på ski og til fots. I Kvinnherad har vi ein unik natur som og gjev utfordringar for dei som ynskjer å driva bre- og klatreaktivitetar.

Kvinnherad Turlag sitt organisasjonsnr. 993770892

Annonse