IL Solnut

Idrettslaget Solnut vart skipa i 1937, og er i dag ein av dei største frivillige orgsnisasjonane i Ullensvang Herad. Laget hadde i 2014 omlag 220 medlemar.

Annonse