logo

Lærdal Turlag

Lærdal Turlag (LæT) er eit lokallag tilslutta Sogn og Fjordane Turlag (SFT)

Laget blei skipa 14.februar 1990.

Laget har som formål å fremje friluftsliv og tilrettelegge for naturopplevingar for innbyggjarane i Lærdal kommune gjennom å arbeide for eit aktivt, allsidig og miljøvenleg friluftsliv, og å ta vare på natur og kulturverdiar.

Styret 2018

Etter årsmøtet for 2017 og konstituering på styremøte 02.01.2018 er styret samansett slik:

Funksjon

Navn

Tlf. nr

E-post

Leiar

Rolf Engløkk

959 82 635

rolfola46@gmail.com

Nestleiar

Brita Einemo

907 40 102

brita@einemo.no

Styremedlem

Anne Marit Hunderi

975 14 840

am_hunde@hotmail.com

Styremedlem/skrivar

Einar Moen

909 91 539

esone@live.no

Styremedlem

Stian Fagerlund

900 78 606

stian@fagerlund.no

Styremedlem/kasserar

Finn Gram

97761295

fg@ostfoldenergi.no

Barnas Turlag

Linda Hillestad Linga

954 65 313

linda_johansen@hotmail.com

Annonse