Nannestad og Gjerdrum Røde Kors

Nannestad Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 22. mai 1979, og tok senere navnet Nannestad og Gjerdrum Røde Kors Hjelpekorps. Vi dekker kommunene Nannestad og Gjerdrum.

Annonse