Luster Turlag

Luster Turlag har over 700 medlemmer pr. 31.12.2018. LuT er eit lokallag av Sogn og Fjordane Turlag.
Styreleiar: Ole Schanke Eikum, mob. 95048093.

Annonse