Turstigruppa Rindal IL

Turstigruppa har, etter oppstart i 1998, bidratt til å få mange flere ut i naturen og fjellet. Gjennom merking av et stort antall stier rundt i hele kommunen har lagsmedlemmer, unge og gamle, hyttefolk og turister fått et trygt tilbud som fremmer helse og velvære gjennom økt fysisk aktivitet.
Gruppa har opparbeidet, merket og skiltet turstier, arrangerer den årlige fjelltrimmen, laget turkart over hele Trollheimen, bygd gapahuker for barnevennlige turmål, grillhytte, arrangerer fellesturer i og utenfor kommunen. Alt på dugnad og resultat ei sprekere bygd.

Annonse