Metsähallitus

Forststyrelsen er en finsk statlig etat som forvalter den finske stats utmarksområder, inkludert sjøer. Blant dens oppgaver er forvaltningen av Finlands nasjonalparker og ødemarksområder, og andre naturreservater på statlig jord. Etaten ble etablert i 1859 for å forvalte de statseide skogseiendommene.

Annonse