Flora Turlag

Flora Turlag er tilslutta Sogn og Fjordane Turlag som ein av medlemsforeiningane i Den Norske Turistforening.

Flora Turlag skal arbeide for eit enkelt, aktivt, allsidig og naturvenneleg friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur og kulturgrunnlag.

Annonse