Vangsåsen Vel

Velforening i Vangsåsen i Hamar kommune (http://www.vangsaasenvel.no/) med egen stikomite som tilrettelegger for bruk av stiene i åsen.
Annonse