Idrettslaget Frøy (IL Frøy)

IL Frøy ved fjellansvarlig Jannike Brenden Frøyen er ansvarlig for turstiene på øya Frøya. Det er lagt ned mye arbeid i merking, skilting og vedlikehold ved turstiene. I IL Frøy sin fjelltrim kan en besøke 10 ulike turbøker i fjellet. SjekkUt er og etablert og til nå er 11 SjekkUt punkter plassert. Turstiene på Frøya er inntegnet i Bremanger kommune sin tur bok med beskrivelse og kart. Tur boken er et samarbeid mellom Keipen turlag, Bremanger kommune og ulike idrettslag som har ansvar for fjellmerking. IL Frøy har på Frøya skriftlig avtale med grunneierlag og godt samarbeid med dyreeiere som har husdyr i utmark.
Annonse