logo

DNT Nedre Glomma

DNT Nedre Glomma har inngått samarbeidsavtale med Visit Sarpsborg om kontortjenster. Turistkontoret er sentralt plassert ved Sarpsborg torg. Her kan du blant annet melde deg inn, få turprogram, turforslag og kjøpe nøkkel til DNTs selvbetjente hytter.

Åpningstider er

Mandag–fredag: 9–16
Lørdag: 9–14

---------------------

DNT Nedre Glomma (tidligere DNT Fredrikstad) ble stiftet den 24. oktober 2002 og er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). Ved utgangen av 2011 var det over 2400 medlemmer i foreningen.

DNT Nedre Glomma ønsker å tilby turer hvor de fleste kan delta, samtidig er det viktig for foreningen å etablere og utvikle et tilbud og et miljø for de som ønsker tur på litt andre premisser.

DNT Nedre Glomma har fem turgrupper: Barnas Turlag, Fjellsportgruppa, Tur og kultur, Seniorgruppa og DNT-ung.

Hver turgruppe har en kontaktperson som kan informere nærmere om gruppas aktivitet (se turgruppas side), eller ta kontakt med styreleder Sigrun Svartedal, 69 14 29 04 / 982 98 694 sigrun_svartedal@yahoo.no.