Årdal Turlag

Årdal Turlag er gjennom Sogn og Fjordane Turlag tilslutta Den Norske Turistforening (DNT). Årdal Turlag har i dag knapt 500 medlemmer som er aktive i laget på ulike måtar. Enten som støttemedlemmer, som aktive i ei av undergruppen våre, Barnas Turlag og Gålaget, eller turinteresserte som nyttar seg av trimpostane våre eller er med oss på tur.

Annonse