Sykkelbyen Egersund

Sykkelbyprosjektet i Eigersund er et samarbeid med Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for at flere sykler i hverdagen.
Annonse