Barnas Turlag Tromsø

Et aktivt uteliv er viktig for å gi barna god fysisk og psykisk helse. Vi vil at flest mulig skal kjenne på gleden ved å være ute i naturen og ikke minst bli glad i naturen. Barn som blir glad i naturen vil også bidra til å verne den. Barnas Turlag er Troms Turlags gruppe med aktiviteter for de mellom 0- 12 år. I Barnas Turlag tilrettelegges turene med fri lek, spenning og ikke minst sosialt samvær. Målet er at turene skal bidra til naturopplevelse for livet.

Vi arrangerer ulike turer gjennom året både i ditt nærområde og på fjellet som for eksempel middag ute, toppturer, hytteturer, teltturer, trilleturer for de minste og breturer for de som er litt større. Gjennom Barnas Turlag treffer dere andre barnefamilier og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Foreldre deltar sammen med barna og vi ønsker på den måten å stimulere til at barn og voksne kan delta i aktiviteter sammen. En turleder er alltid med på turen, men de voksne har ansvar for egne barn under hele turen. Alle aktivitetene i Barnas Turlag er foreldredrevet, vi er dermed avhengige av foreldre som engasjerer seg.

Følg med på Troms Turlag sine nettsider for oppdatert turprogram. Medlemmer i Barnas Turlag overnatter gratis på Troms Turlags hytter!

Klikk her for å se vårt tilbud

Oversikt over turer med Barnas turlag

NB! det er fra 01.02.07 bestemt at barn som ikke er medlemmer i Troms Turlag eller Barnas Turlag skal betale kr 75,- for overnatting på Barnas Turlag sine fellesturer.

Annonse