Brurskanken Turlag

Brurskanken Turlag er et regionalt turlag for kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn, de tre sørligste kommunene på Indre Helgeland, lengst sør i Nordland. Turlaget er blant de yngste turlagene i Nordland, og har rundt 260 medlemmer, men hvis man ser på turlagets geografiske virkeområde er det absolutt blant de største.

Brurskanken Turlag driver per i dag tre hytter i området, og arbeider for at flere hytter kan bli tilgjengelige for vandrerne. Forøvrig er merking og sikring av turløyper og stier en prioritert oppgave. To gamle ferdselsveier med rike kulturminner er merket av turlaget.

Turlaget har en bevist holdning til miljøspørsmål,og har dette nedfelt i sine vedtekter. I søndre del av turlagets virkeområde ligger Børgefjell nasjonalpark. I overenstemmelse med statlig miljøvernforvaltning vil det ikke bli gjennomført fysisk tilrettelegging innen nasjonalparken. Turlaget er også engasjert i vern av Vefsna, som er aktuell for kraftutbygging.

Brurskanken turlag er i ferd med å etablere Barnas Turlag, fjellsportgruppe, løypekomite og en turkomite. Turlaget engasjerer seg i barne og ungdomsarbeid, og satser på et godt samarbeid med skolene i regionen.

Brurskanken turlag arrangerer en rekke fellesturer gjennom hele året og har bevist prøvd å legge seg på en familievennlig linje. Det blir tatt hensyn til at også barna skal kunne være med og oppleve samvær med andre i naturen. Turlaget arrangerer også lengre fellesturer til andre deler av landet.

Indre Helgeland består av storslått natur og variert fauna. Det er høye fjell, opptil 1450 moh, og store daler. Vassdragene er mange, og du behøver ikke lete forgjeves etter gode fiskevatn og elver. Regionen har omlag 270 km med lakseførende vassdrag. Røssvatnet, i Hattfjelldal kommune, er Norges nest største innsjø. Regionen har store bar- og lauvskogområder, og det finnes fremdeles mye uberørt natur. Ett slikt område er Børgefjell nasjonalpark.

Annonse