logo

DNT Sør-Helgeland

Turlaget har friluftsliv på Sør-Helgeland som sitt arbeidsområde. Foreningen ble stiftet i 1927 og er en avlegger av den opprinnelige Helgelands Turistforening som ble stiftet i 1902.

Antall medlemmer okt.. 2018 500

Annonse