Senja Turlag

Senja Turlag ble stiftet 14. februar 1992 og er et lokalt turlag tilknyttet Troms Turlag og DNT.

Postgiro: 0825.04.67371
Bankgiro: 4776.27.00448

Annonse