Troms Turlag

Troms Turlag (TT) er en frivillig organisasjon (stiftet i 1907) og tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget har som formål å fremme et enkelt, aktivt, allsidig, sikkert, bærekraftig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur - og Kulturgrunnlag. 

Turlaget disponerer 32 ubetjente hytter i Tromsøområdet, Lyngen, indre Troms, Nordreisa og Senja til bruk for medlemmer i DNT.

Troms Turlag har et rikt tilbud av aktiviteter på programmet. Det arrangereres mange dags-, overnattings- og helgeturer til Tromsøområdet, indre Troms og andre turområder som også frister med flott turterreng; Kvaløya, Ringvassøy, Nordreisa og Senjaområdet.

Vi utgir også medlemsbladet "Fjellvåken", holder medlemsmøter, driver dugnadsarbeid og arrangerer kurs innen bre, snøskred, snøhule, vinterklatring, kart og kompass, og mye mer.

Annonse