Odda/Ullensvang Turlag

Odda/Ullensvang Turlag er eit lokallag av under DNT Bergen og Hordaland Turlag. Turlaget har som føremål å stimulera til auka friluftsliv for både folk i distriktet og tilreisande. Ved å vera med oss på turar, får du og større utbyte av medlemskapen din i DNT/BHT.. 

Ved spørsmål om Trolltunga, se: www.hardangerfjord.com eller www.visittrolltunga.com.

Annonse