Eidsvoll Turlag

Eidsvoll Turlag ble stiftet 02.06.2010 og er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Formålet for Eidsvoll Turlag er det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Annonse