Bamble Turlag

Bamble Turlag ble stiftet 15. mars 2010 som et turlag tilsluttet DNT Telemark. Bamble Turlags formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Annonse