DNT Finnskogen og Omegn

DNT Finnskogen og Omegn ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening. Den gang hadde DNT Finnskogen og Omegn ca 550 medlemmer. I 2021 har DNT Finnskogen og Omegn ca 2100 medlemmer

Daglig leder i 100 % er Trond Asle Daltveit

Formål:

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Undergrupper:

Lokallag: DNT Finnskogen og Omegn - Elverum, DNT Finnskogen og Omegn - Solør, DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog. Hvert av lokallagene har også Barnas Turlag som organiserer turer og aktvititeter for barnefamilier. Vi har sju Aktiv i 100 grupper som arrangerer ukentlige turer gjennom hele året. Lokallag i Elverum har i samarbeid med NFU Elverum og omegn opprettet en FTU gruppe (Frlifuftlisv tilrettelagt for utviklinghemede) som har ett månedlig arrangement. 

Stinett: ca 1200 km merket stier, som blir tatt vare på av våre stifaddere og stiansvarlige i våre lokallagsstyre og hovedstyret.

Overnatting, 13 koier/hytter som vi vedlikeholder og gjør tilgjengelige for turgåere:

 • Lebiko (Varaldskogen - Kongsvinger)
 • Abborhøgda (Varaldskogen - Kongsvinger)
 • Vålet (Brandval Finnskog - Kongsvinger)
 • Grasbråten (Varaldskogen - Kongsvinger). 
 • Slettmoen (Eidskog)
 • Brutjernskoia (Grue Finnskog)
 • Helgedammen (Grue Finnskog)
 • Drengestua i Juvberget (Åsnes Finnskog)
 • Kynndammen (Åsnes Finnskog)
 • Flisberget (Elverum Finnskog)
 • Juskjølkoia (Elverum Finnskog)
 • Renosdammen (Elverum Finnskog) 
 • Løvknuten (Elverum Finnskog)

I tillegg finnes en rekke private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard langs stinettet.

Turer:

Vi arrangerer turer og aktiviteter gjennom hele året. Du finner Barnas Turlag i Kongsvinger/Eidskog, Solør og Elverum. de tre lokallagene felles turprogram, som er publisert på hjemmesiden til DNT Finnskogen og Omegn og på Facebook. Alle medlemmer får turprogrammet i posten i januar. 

Annonse