DNT Finnskogen og Omegn

DNT Finnskogen og Omegn ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening. Den gang hadde DNT Finnskogen og Omegn ca 550 medlemmer. I 2017 har DNT Finnskogen og Omegn ca 1850 medlemmer

Daglig leder i 50 % er Lene Margrethe Sætaberget

Formål:

Spre viten om finnekulturen lokalt og sentralt gjennom å rydde og merke stier og arrangere turer, samt drive informasjonsarbeide.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Undergrupper:

Barnas Turlag Elverum, Barnas Turlag Kongsvinger og Eidskog
Lokallag: DNT Elverum, DNT Solør, DNT Kongsvinger og Eidskog

Stinett:

1200 km merket

Overnatting:

13 egne koier/hytter 1) Lebiko (Varaldskogen - Kongsvinger) 2) Vålet (Brandval Finnskog - Kongsvinger) 3) Smalberget (Våler Finnskog) 4) Flisberget (Våler Finnskog) 5) Juskjølkoia (Elverum Finnskog) 6) Brutjernskoia (Grue Finnskog) 7) Helgedammen (Grue Finnskog) 8) Løvknuten (Elverum Finnskog) 9) Flotsberget (Elverum Finnskog) 10) Rundkjølbrakka (Elverum Finnskog. ) 11) Drengestua i Juvberget (Åsnes Finnskog 12) Renosdammen (Elverum Finnskog) 13) Grasbråten (Varaldskogen - Kongsvinger). I tillegg finnes en rekke private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard langs stinettet.

Turer:

Hvert år arrangeres turer fra mai til september. Du finner Barnas Turlag på Eidskog, Solør og Elverum. I tillegg har de tre lokallagene turprogram, som er publisert på hjemmesiden til DNT Finnskogen og Omegn og på Facebook.

Annonse