DNT Finnskogen og Omegn

DNT Finnskogen og Omegn ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening. Den gang hadde DNT Finnskogen og Omegn ca 550 medlemmer. I 2021 har DNT Finnskogen og Omegn ca 2100 medlemmer

Daglig leder i 100 % er Trond Asle Daltveit

Formål:

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

Arbeidsområde:

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Undergrupper:

Lokallag: DNT Finnskogen og Omegn - Elverum, DNT Finnskogen og Omegn - Solør, DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog. Hvert av lokallagene har også Barnas Turlag som organiserer turer og aktvititeter for barnefamilier. DNT FO - Elverum arbeider også med å etablere DNT Ung gruppe. 

Stinett: ca 1200 km merket stier

Overnatting, 12 koier/hytter:

 • Lebiko (Varaldskogen - Kongsvinger)
 • Vålet (Brandval Finnskog - Kongsvinger)
 • Grasbråten (Varaldskogen - Kongsvinger). 
 • Brutjernskoia (Grue Finnskog)
 • Helgedammen (Grue Finnskog)
 • Drengestua i Juvberget (Åsnes Finnskog)
 • Flisberget (Elverum Finnskog)
 • Juskjølkoia (Elverum Finnskog)
 • Renosdammen (Elverum Finnskog) 
 • Løvknuten (Elverum Finnskog)
 • Flotsberget (Elverum Finnskog)

I tillegg finnes en rekke private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard langs stinettet.

Turer:

Hvert år arrangeres turer fra mai til september. Du finner Barnas Turlag i Kongsvinger/Eidskog, Solør og Elverum. I tillegg har de tre lokallagene turprogram, som er publisert på hjemmesiden til DNT Finnskogen og Omegn og på Facebook.

Annonse