DNT Finnskogen og Omegn - Elverum

DNT Finnskogen og Omegn - Elverum ble stiftet 6 april 2011. Per 31.10.2017 hadde DNT FO/Elverum 775 medlemmer. DNT FO/Elverum ønsker å bidra til økt grad av friluftsliv gjennom å tilby et allsidig turprogram for alle aldersgrupper. DNT FO/Elverum er en ung organisasjon og tilbudet er foreløpig fokusert på turprogram i nærmiljøet. På sikt kan det bli aktuelt å utvide turprogram og annet aktivitetstilbud.

I tilknytning til styret er det tre aktivitetsgrupper; Barnas Turlag, Turgruppa og Stigruppa. De to gruppene gjennomfører turprogram for henholdsvis barn og voksne og stiller med turleder på alle turene. Stigruppa er i oppstart med merking av stier. Hovedfokus vil være turstier i nærområdene til Elverum sentrum.

DNT FO/Elverum var tilknyttet både Hamar og Hedemarken (HHT) og Finnskogen turistforening fram til utgangen av 2014. Fra 2015 er DNT FO/Elverum et lokallag kun under DNT Finnskogen og Omegn.

Annonse