logo

Bærum Turlag

Bærum Turlag ble stiftet 15. februar 2011 og er det tredje lokallaget i DNT Oslo og Omegn etter Asker (2006) og Eidsvoll (2010). Alle medlemmer av DNT Oslo og Omegn med postadresse i Bærum er automatisk medlem i Bærum Turlag.

Bærum Turlag har som mål å skape aktive turmiljøer der barn, ungdom og voksne trives. Turlaget vil først og fremst arrangere fellesturer i nærmiljøet. Etter hvert vil også fjellturer stå på programmet. Turlaget vil vedlikeholde og eventuelt etablere nye blåmerkede stier i marka og langs kysten i Bærum.


Styret i Bærum Turlag, 2013:

Einar Skage Andersen (Styreleder) tlf. 908 50 991 mailto:einskage@online.no
Tor-Herman Næss (Nestleder) tlf. 918 15 302 mailto:to-he-n@online.no
Andreas Eriksen (Styremedlem) tlf. 901 21 715 mailto:aneriks@online.no
Christian Fuchs (Styremedlem) tlf. 984 31 592 mailto:cpetf@online.no
Gunnhild Holmen (Styremedlem) tlf. 924 62 044 mailto:gunnhild.holmen@nb.no
Johan Fegri (Styremedlem) tlf. 913 50 764 mailto:johan@kns.no
Liv Frøysaa Moe (Styremedlem) tlf. 48 27 43 09 livfmoe@gmail.com

For generelle henvendelser: post@baerumturlag.no


Bak fra venstre: Johan Fegri, Gunnhild Holmen, Andreas Eriksen, Liv Frøysaa Mo.
Foran fra venstre; Christian Fuchs, Einar Skage Andersen (leder), Tor-Herman Næss.

Bli med på tur!

Bærum Turlags fellesturer passer i utgangspunktet for alle som er i form til å gjennomføre i vanlig turtempo. Det vil ved hver tur bli antydet hvor krevende turen er. Deltagelse skjer på eget ansvar. Turene varer normalt fra 2-6 timer med rast ute-husk egen mat og drikke. Bærum Turlag drives på dugnad, og vi har ingen inntekter fra turene. På de aller fleste turene er det en leder og en assistent. Vi tilstreber oss at minst hovedleder har deltatt på DNT sitt grunnleggende turlederkurs (med noen unntak).

Medlemsskap

Ønsker du å bli medlem i turlaget, kan du sende en e-post til post@baerumturlag.no. Du blir da medlem av DNT Oslo og Omegn og Bærum Turlag hvis du har adresse i Bærum. Har du ikke adresse i Bærum må du spesielt be om at medlemsskapet knyttes til Bærum turlag i tillegg til DNT Oslo, hvis du ønsker det.

Frivillig innsats
Ønsker du å gjøre en innsats for turlaget, for eksempel som turleder eller som deltager i en dugnadsgjeng, kan du kontakte lagets leder Einar Skage Andersen tlf. 67 12 30 94, mobil 908 50 991 eller e-post: skage@baerumturlag.no

Kart

Til turene i Bærumsmarka, Vestmarka og nedre del av Kroksskogen, anbefaler vi turkartene Bærum Vestmark og Bærumsmarka utgitt av IL Tyrving og Fossum IF. Kartene kan fås kjøpt ved henvendelse til lagets leder Einar Skage Andersen, tlf. 67 12 30 94, mobil 908 50 991, eller e-post einskage@online.no

Annonse