Aust-Agder Turistforening

Servicekontoret på Langbryggen 21 i Arendal er åpent :

Mandag-Onsdag 10:00 - 15:00

Torsdag 10:00 - 17:00

Fredag 10:00 - 15:00

Vi flyttet til nye lokaler i Langbryggen 21 i 2013. (Tidligere holdt vi til i Langbryggen 9)

Bank konto: 2801.14.53807

Ved alle type oppgjør som for eksempel turer eller overnatting /proviant er det viktig at det går klart frem av betalingen hva beløpet gjelder. Spesifiser turer og hytter med sted og dato og spesifiserer proviant fra hyttene.

Om oss
Aust-Agder Turistforening (AAT) har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. Vi har ca. 4400 medlemmer, 12 hytter, og merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. I våre fjellområder har vi et variert terreng: Vilt og vakkert høyfjell i nord, et midt- og sørparti med en blanding av skogkledde og nakne heier opp i 1000-1100 meters høyde, og de lavere og litt frodigere heiene.

Vi driver også Store og Lille Torungen Fyrstasjon som turisthytter sammen med Torungens Venner og fra 2011 har vi hatt også hatt Betjentboligen på Lyngør fyr. Fra 2015 har vi også turisthytte i Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden og i 2018 føyde vi også til Seilerhytta i Tvedestrand.

Våre Hytter i fjellet fra sør til nord
Olandsbu (385 moh) – Skarsvassbu (580 moh) – Grunnetjørnsbu (700 moh) – Granbustøyl (775 moh) – Mjåvasshytta (805 moh) – Hengeltjørnloftet (700 moh) – Nutevasshytta (930 moh) – Nystøyl (885 moh) – Torsdalsbu (680 moh) - Hovstøyl (835 moh) – Berdalsbu (1000 moh) – Tjørnbrotbu (1300 moh)

Vår hytter langs kysten
Store Torungen (10 moh), Lille Torungen (10 moh), Betjentboligen på Lyngør fyr (10 moh), Forpakterboligen på Furøya (10 moh) og Seilerhytta utenfor Tvedestrand.
Sjekk ut våre hytter her

Vårt arbeid
Foruten et aktivt arbeid med alle våre hytter og vårt løypenett, har AAT en rekke faste aktiviteter i våre undergrupper.

Barnas Turlag: (barn opp til 13 år) arrangerer turer med mange aktiviteter spesielt for barn. Vi har også ei ungdomsgruppa med tilbud til ungdom (13 - 19 år).

Fjellsportgruppa: For deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv i lag med flere turvenner. Finn en tur du liker og meld deg på - vi ønsker å ha med deg på tur!.

Nærturene: Ukentlige turer i ditt lokalmiljø hvor en naturlos forteller deg om historikk og fauna i ditt nærområde.

Turgruppa: Arrangerer helgeturer både i nærområdet og og andre steder i vårt langstrekte land.

Trillegruppa: Trilleturer i ditt nærområde.

Litt historikk
Arendal og Oppland Turistforening (Aust-Agder Turistforening) ble stiftet i 1890 og virket de første 25 år som en reiselivsforening. I 1916 leide foreningen en hytte i Fyresdalsheiene. Ti år senere ble de første turruter ryddet og merket, blant annet Bispeveien mellom Valle i Setesdal og Kleivgrend i Fyresdal. I 1937 ble formålsparagrafen endret. Fra da har foreningen arbeidet "for å trekke folk mest mulig ut i skog og mark og derigjennom oppelske vandrelivet". Under andre verdenskrig lå arbeidet nede. Aktiviteten ble gjenopptatt i 1952 og har siden økt jevnt og trutt. I 1990 feiret foreningen 100-årsjubileum. I 2005 innledet vi etableringen av hytter ved kysten i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Først etablerte vi et samarbeide med Torungens Venner om leie og drift av Lille og Store Torungen og fra 2011 har vi også fått leie Betjentboligen på Lyngør fyr av Kystverket. I 2015 åpnet vi også Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden som turisthytte og i 2018 ble Seilerhytta utenfor Tvedestrand også kystledhytte.

Annonse