Aust-Agder Turistforening

Kontoret på Langbrygga 21 i Arendal er åpent :

Mandag-Onsdag 10:00 - 15:00

Torsdag 10:00 - 17:00

Fredag 10:00 - 15:00

Om oss

Arendal og Oppland Turistforening (Aust-Agder Turistforening) ble stiftet i 1890 og virket de første 25 år som en reiselivsforening. I 1916 leide foreningen en hytte i Fyresdalsheiene. Ti år senere ble de første turruter ryddet og merket, blant annet Bispeveien mellom Valle i Setesdal og Kleivgrend i Fyresdal. I 1937 ble formålsparagrafen endret. Fra da har foreningen arbeidet "For å trekke folk mest mulig ut i skog og mark og derigjennom oppelske vandrelivet". Under andre verdenskrig lå arbeidet nede. Aktiviteten ble gjenopptatt i 1952 og har siden økt jevnt og trutt med etablering av etterhvert til sammen 13 fjellhytter fra Olandsbu i Froland (385 moh) til Tjørnbrotbu (1304 moh) nord i Setesdalen. Fra 2005 har vi også etablert til sammen 6 hytter ved kysten i Arendal, Tvedestrand og Risør kommuner. I 2023 har vi ca 4200 medlemmer. 

AAT har sitt løype- og hyttenett i Austheiene med merkede ruter man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. I våre fjellområder er det et variert terreng: Vilt og vakkert høyfjell i nord, et midt- og sørparti med en blanding av skogkledde og nakne heier opp i 1000-1100 meters høyde, og i Åmli de lavere og frodigere heiene.

Våre Hytter i fjellet fra sør til nord
Olandsbu (385 moh), Skarsvassbu (580 moh), Grunnetjørnsbu (700 moh), Granbustøyl (775 moh), Mjåvasshytta (805 moh), Hengeltjørnloftet (700 moh), Nutevasshytta (930 moh), Nystøyl (885 moh), Torsdalsbu (680 moh), Hovstøyl (835 moh), Berdalsbu (1000 moh) og (Tjørnbrotbu (1300 moh)

Vår hytter langs kysten
Store Torungen, Lille Torungen, Betjentboligen på Lyngør fyr, Forpakterboligen og Gjestehuset på Furøya i Tvedestrandsfjorden samt Seilerhytta utenfor Borøya også den i Tvedestrand. I 2023 åpner vi Randvik i Risør som kystledhytte.

Vårt arbeid
Foruten et aktivt arbeid med alle våre hytter og vårt løypenett, har AAT en rekke faste aktiviteter i våre undergrupper.

Barnas Turlag: (barn opp til 13 år) arrangerer turer med mange aktiviteter for barn. 

Fjellsportgruppa: For deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv i lag med flere turvenner. Finn en tur du liker og meld deg på - vi ønsker å ha med deg på tur!.

Nærturene/ Turer på dagtid: Hver 14.dag arrangerer vi turer i ditt lokalmiljø hvor en naturlos forteller deg om historikk og fauna i ditt nærområde.

Turgruppa: Arrangerer helgeturer både i nærområdet og og andre steder i vårt distrikt.

Trillegruppa: Trilleturer i ditt nærområde.

Annonse